• Teknofor Zemin İyileştirme

Açıklama

Zemin iyileştirme tekniklerinin esas amaçları; karışım tekniğiyle zemin kirliliğini önlemek veya yok etmek, su geçirimsizliği sağlamak, sismik hareketlerin neden olduğu yüksek boşluk suyu basıncı nedeniyle oluşan sıvılaşma riskini ortadan kaldırmaktır. Uygulanan iyileştirme metodu neticesinde zemin yoğunluğu ve/veya amaca uygun zeminin drenaj kapasitesi veya geçirimsizliği artırılır, kompozisyonu değiştirilir.

Teknikler

 • Jet grout
 • Dinamik kompaksiyon
 • Taş kolon 
 • Drenaj teknikleri
 • Zemin karıştırma (DSM)
 • Zemin Enjeksiyonu
 • Wick drain (Bant Dren)

Çözümler

 • Şev stabilitesi ve korunması
 • Zemin iyileştirmesi/sıkılaştırılması
 • Sıvalaşma riskini azaltmak
 • Geçirimsizliği artırmak
 • Drenajı kolaylaştırmak
 • Zemin kirliliğini gidermek
Teknofor Jet Grout
Jet Grout
Teknofor Taş Kolon
Taş Kolon
Teknofor Dinamik Kompaksiyon
Dinamik Kompaksiyon
Teknofor Bant Dren
Bant Dren
Teknofor Enjeksiyon
Enjeksiyon
Teknofor Derin Zemin Karıştırma
Derin Zemin Karıştırma