• Teknofor Zemin İyileştirme

Açıklama

Zemin iyileştirme tekniklerinin esas amaçları; karışım tekniğiyle zemin kirliliğini önlemek veya yok etmek, su geçirimsizliği sağlamak, sismik hareketlerin neden olduğu yüksek boşluk suyu basıncı nedeniyle oluşan sıvılaşma riskini ortadan kaldırmaktır. Uygulanan iyileştirme metodu neticesinde zemin yoğunluğu ve/veya amaca uygun zeminin drenaj kapasitesi veya geçirimsizliği artırılır, kompozisyonu değiştirilir.

Teknikler

 • Jet grout
 • Dinamik kompaksiyon
 • Taş kolon
 • Kompaksiyon kazıkları
 • Kompaksiyon enjeksiyonu
 • Drenaj teknikleri
 • Zemin karıştırma
 • Wick drain
 • Vibroflotation

Çözümler

 • Şev stabilitesi ve korunması
 • Zemin iyileştirmesi/sıkılaştırılması
 • Sıvalaşma riskini azaltmak
 • Geçirimsizliği artırmak
 • Drenajı kolaylaştırmak
 • Zemin kirliliğini gidermek
Teknofor Jet Grout
Jet Grout
Teknofor Taş Kolon
Taş Kolon
Teknofor Dinamik Kompansiyon
Dinamik Kompansiyon
Teknofor Bant Dren
Bant Dren
Teknofor Enjeksiyon
Enjeksiyon
Teknofor Derin Zemin Karıştırma
Derin Zemin Karıştırma
Teknofor Vibroflotasyon
Vibroflotasyon