Çakma Kazık

Ahşap,çelik,betonarme veya Öngermeli betondan yapılmış, tek bir bütün veya parçalar halinde hazırlanmış ve zemine çakılarak, kazık temcilerin yapımında kullanılan kazıklardır.

Çakma kazıklar:
1.) Basit çakma kazıklar 
2.) Parçalı çakma kazıklar ; olmak üzere iki kısma ayrılmakta olup “Ahşap, çelik veya betonarme” olarak yapılmaktadırlar. Ahşap çakma kazıkların boyları genelde 6.00 m.dir ve ortalama 25 cm. çapında olurlar. 6.00 m.den fazla her metre boy için çapa en az 1.00 cm. ekleme yapılır. Yaklaşık olarak kazık çapının her cm.sinin 1.00 ton yük taşıdığı kabul edilir.
Kazıklar birbirlerine eklenerek boyları 25.00 m.ye kadar artırılabilir. Ahşap kazıkların uçlarına çelik çarık başlarına da çelik başlık konularak takviye yapılır. Çelik çakma kazıklar da diğerlerine nazaran dayanımlarının yüksek olması nedeniyle tercih edilir ve genelde tek parçalı ve profil hadde mamullerden seçilirler. Betonarme çakma kazıklar genellikle 400 kg/m3 dozlu çimento ve agregadan karıştırılıp dökülerek yerinde hazırlanır ve şahmerdanla çakılarak yerleştirilir. Betonarme kazıkların taşıma gücü 30×30 cm. kare kesitlilerde 40 Ton 35×35 cm. kesitlilerde 43 Ton 40×40 cm. kesitlilerde 50 Ton. civarındadır.