Ankrajlı Kazıklı İksa Duvarı

Zemin özellikleri ve projelendirmeye uygun olarak temel kazıkları bölümünde belirtilen bir yapım metodu kullanılarak sürekli kesişen/teğet kazık perde duvarı inşa edilir. İlave bir destek sağlamak amacıyla belirlenen kazı kotunda yüksek çekme gerilmelerine dayanıklı yatay açılı ankrajlar yapılarak, istinat duvarı güçlendirilir. Bu tip istinat duvarı daha çok mevcut yapıların yoğun olduğu ve çalışma alanlarının sınırlı olduğu derin kazılarda uygulanır. Basitçe istinat duvarının önemli yapım fazları aşağıdaki gibidir;

- Kazı işlemi öncesi kazıkların belirlenen derinliğe kadar yapımı,
-İlk ankraj koduna kadar kazı yapılması,
-Kazıklar arasına ilk ankraj kademesinin yapılması,
-Ankraj seviyesinde, destek profillerinin kuşak kirişi yerleştirilmesi ve ankraj germe işleminin yapılması,
-Kazı ve germe işlemlerinin diğer ankraj kademelerinde tekrarı. Bu işlemler istenen derinliğe kadar tekrarlanarak, bir veya birden fazla ankraj sırasıyla ve kazı alt seviyesi altında yaratılan pasif direnç sayesinde istinat duvarının stabilitesi sağlanır.