Süreklilik Testi

Kazık başına darbe (impulse) etkisi verilerek, bu darbenin kazık içindeki dağılımının ölçümü ile kazıkta oluşan boşluk gibi süreksizlik problemlerinin belirlenmesi için uygulanır.