KVKK

Teknofor İnşaat Taahhüt Limited Şirketi ,   ”  Kişisel Verileri Koruma Kanunu ” kapsamında  kanun koyucunun yüklediği tüm ödevleri azami özen ve sorumluluk bilinci ile yerine getirmektedir.

Aydınlatma Metni Şantiye Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri (EK-48)

TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ

ŞANTİYE KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ İLE SAHA FOTOĞRAFLANDIRILMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Teknofor İinşaat Taahhüt Limited Şirketi  (“Şirket”) nezdinde kullanılan kapalı devre kamera kayıt sistemleri ile saha fotoğraflandırılması vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Görüntü kaydı ve fotoğraf olarak toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve

 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • İç denetim/Soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi
 • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Şirket ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi

amaçları dahilinde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde, Şirket’in hizmet aldığı hizmet hukuk bürosuna, iş sağlığı ve güvenliği şirketine, saha fotoğraflandırma hizmeti alınan kişiye, özel güvenlik şirketine, Şirket’in iş ortaklarına, yürütülen projenin iş sahibine, Şirket’in içerisinde bulunduğu topluluk şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve ayrıca sosyal medya hesapları aracılığıyla üçüncü kişilere aktarılabilir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen ya da kısmen otomatik olan veyahut da otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Teknofor İnşaat Taah.Limited Şirketi ‘ nin Çerkeşli OSB Mah.İMES 20.Cad.No 3 Dilovası Kocaeli adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya teknoforinsaat@hs02.kep.tr adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma Metni Merkez Ofis Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri (EK-46)

TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ OFİS KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Teknofor İnşaat Taahhüt Limited Şirketi  (“Şirket”) nezdinde kullanılan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Görüntü kaydı olarak toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve

 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • İç denetim/Soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Şirket ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi

amaçları dahilinde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde, Şirket’in hizmet aldığı hizmet hukuk bürosuna, özel güvenlik şirketine, Şirket’in içerisinde bulunduğu topluluk şirketlerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen ya da kısmen otomatik olan veyahut da otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, , Teknofor İnşaat Taahhüt Limited Şirketi  ’nin Çerkeşli OSB Mahallesi İMER 20.Ca.No 3 Dilovası Kocaeli  adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya teknoforinsaat@hs02.kep.tr adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni-E Posta ile Başvuru Yapan Çalışan Adayları (EK-14)

TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ

ELEKTRONİK POSTA ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSU YAPAN ÇALIŞAN ADAYI

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Teknofor İnşaat Taahhüt Limited Şirketi  ‘ne(“Şirket”) elektronik posta üzerinden iş başvurusu yapan çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve

 • Çalışan adayı/Stajyer/Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçları dahilinde işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, aşağıdaki gibidir.

Veri Kategorileri Veri Kategorisi Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik Verisi Adınız-Soyadınız
İletişim Verisi E-posta Adresiniz
Özgeçmiş Verileri Özgeçmişinizde Yer Verdiğiniz Bilgiler
 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde, Şirket’in hizmet aldığı hizmet hukuk bürosuna, Şirket’in içerisinde bulunduğu topluluk şirketlerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.     

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen otomatik olan yollarla elektronik şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan ‘’ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ‘’ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Teknofor İnşaat Taahhüt Limited Şirketi  ’nin Çerkeşli OSB Mahallesi İMER 20.Ca.No 3 Dilovası Kocaeli adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya teknoforinsaat@hs02.kep.tr adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (EK-1)

Kişisel verilerin Korunması ve işlenmesine ilişkin firmamız politikasına Ek 1 nolu dosyayı indirerek ulaşabilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu (EK-4)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Teknofor İnşaat Taahhüt Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası uyarınca kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı mevcuttur.  Bu çerçevede yazılı, kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Veri Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Veri Sahibi’nce “güvenli elektronik imza veya mobil imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde,

tarafımıza iletilebilecektir.

Zamanla Yarışıyoruz..

Projelerinizi zengin makina parkı ve uzman ekinimizde taahhüt ettiğimiz süreden önce kaliteden ödün vermeden teslim ediyoruz.

Uzman Ekip

Yurtiçi ve Yurtdışı tecrübeleri sabit uzman ekibimiz sayesinde fayda / maliyet ve zaman kavramı noktasında çözüm ortağınız.

Güçlü Makina Parkı

Tamamı özkaynak olan geoteknik ve zemin mühendisliği makina parkımız ile projeleriniz emin ellerde.

Kalitemiz İlkemiz

Teknofor her türlü kalite denetiminden başarı ile geçmiştir.Projeleriniz üstün mühendislik hizmeti ile kaliteden ödün vermeden tamamlanmaktadır.

İnovatif Mühendislik

Çağın gerektirdiği inovasyon ve teknolojik süreç ile projelerinizi uluslararası kalitede teslim ediyoruz.

Eş Zamanlı Çalışma

Projelerinizde zaman sorununu unutun.Güçlü makina parkı ve uzman ekibimiz projenizde aynı anda farklı noktalardan imalat yapabilmektedir.