Şev Duraylılığı ve Heyelan Önleme

ŞEV DURAYLILIĞI (Slope Stability)

Şev: Düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli yüzeydir.

• Düzensiz bir geometriye sahip doğal şevler (yamaç)

• Belirli bir geometriye sahip yapay (mühendislik amaçlı) şevler

Duraylılık: Herhangi bir cismin yerini ve konumunu koruyabilmesi koşulu

Şev duraysızlığı: Kayan kütlenin sınırları boyunca gelişen bir makaslama yenilmesine bağlı olarak şevi oluşturan malzemenin aşağı yöndeki hareketidir.

Jet Grout

Bant Dren

Taş Kolon

Enjeksiyon

Çözüm ve Öneri Talepleriniz İçin ,

Temel kazıkları ile ilgili tüm projelendirme taleplerinizi uzman ekibimizle paylaşın.