Zemin İyileştirme

Açıklama

Zemin iyileştirme tekniklerinin esas amaçları; karışım tekniğiyle zemin kirliliğini önlemek veya yok etmek, su geçirimsizliği sağlamak, sismik hareketlerin neden olduğu yüksek boşluk suyu basıncı nedeniyle oluşan sıvılaşma riskini ortadan kaldırmaktır. Uygulanan iyileştirme metodu neticesinde zemin yoğunluğu ve/veya amaca uygun zeminin drenaj kapasitesi veya geçirimsizliği artırılır, kompozisyonu değiştirilir.

Teknikler

 • Jet grout
 • Dinamik kompaksiyon
 • Taş kolon
 • Kompaksiyon kazıkları
 • Kompaksiyon enjeksiyonu
 • Drenaj teknikleri
 • Zemin karıştırma
 • Wick drain
 • Vibroflotation

Çözümler

 • Şev stabilitesi ve korunması
 • Zemin iyileştirmesi/sıkılaştırılması
 • Sıvalaşma riskini azaltmak
 • Geçirimsizliği artırmak
 • Drenajı kolaylaştırmak
 • Zemin kirliliğini gidermek

Jet Grout

Taş Kolon

Enjeksiyon

Bant Dren

Dinamik Kompansiyon

Derin Zemin Karıştırma

Vibroflotasyon

Çözüm ve Öneri Talepleriniz İçin ,

Temel kazıkları ile ilgili tüm projelendirme taleplerinizi uzman ekibimizle paylaşın.